Koty

„papa, fotografiere alle Katzen!”

… Obietnica jest obietnicą